SmartFork® Individual

Har VETTER SmartFork® inspirerat dig till en individuell lösning för din truck eller AGV? Vänligen kontakta oss. 

VETTER utvecklar DIN intelligenta Sensor-gaffel i samband med dig eller å dina vägnar.

Det bekymmersfria paketet

Fördelarna – en överblick:

Möjligheter att använda öppet kablage via CANopen

(Avancerad) utveckling av SensorForks i samarbete med dig eller för din räkning

Finn rätt och välj motsvarande sensorer enl dina krav

Montering av sensorer enl din specifikation

Säkra gafflar: Konstruktion enl din specification och baserad på ISO 2330

Verkställande av alla krävda beräkningar (t ex slutgiltig elementanalys)

Verkställande av produkt- och funktionstester (dvs dynamiska uttröttningstester)

Redo-att-montera-leverans, ingen ytterligare behandling från din sida krävs

En inköpsdel, så lägre kostnader för lagring och tillhandahållande

Tillverkargarananti som täcker den levererade lösningen i sin helhet

Komplett dokumentation (om så önskas)

Modifiering av gafflar kan endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade specialister.

Räkna med erfarenheten och kompetensen hos VETTER som gaffeltillverkare.

Vi tillhandahåller gärna vårt frågeformulär för SmartFork® Individual.

Din applikation?

  • Ostörd sikt framåt

  • Lagring av gods

  • Uthämtning av gods

  • Blocklagring i lagret

  • Ökad sikt

Skulle du vilja lära dig mer om SmartFork? Vänligen kontakta oss för vidare information!

Lars Klum

Lars Klum

Försäljningschef

+46 8 500 128 50
lars.klum@vetter.se