SmartFork® Scale

Den nya dimensionen att väga med intelligent visat tyngdpunktsavstånd

SmartFork® Scale är den innovativa våggaffeln för enkel och exakt viktbestämning inklusive intelligent visning av tyngdpunktsavstånd. Speciella karakteristika är den optimala integrationen i arbetsomgivningen, användandet av standardkomponenter och möjligheten att installera på nästan alla typer av aggregat.

Fördelarna – en överblick

Viktbestämning och visning av tyngpunktsavtånd

Trådlös dataöverföring, snabb installation

Digital display med touchfunktion, användarinterface som är individuellt programmerbar

Intuititv justeringsmeny

Laddningsbara batterier tillverkade av BOSCH

SmartEnergy: automatisk deaktivering vid stillestånd (energisparläge)

Integrerad tiltsensor för att upptäcka ojämna positioner

Alla tänkbara gaffelupphängningar

Kombinerbar med SmartFork®-applikationer

Lätt IT-anslutning (skrivare, scanner, affärssystem)

Högkvalitativa vägningsresultat (systemtolerans +/- 0,1% av nominell last), kalibrerade med mätta vikter

Ackumulerade vikter (tilläggsminne)

Taravikt genom touch- eller förval

Nollkorrektion

Beräkning av individuella vikter

Digital kalibrering

SmartFork® Scale: Bilder och detaljer

SmartFork® Scale våggafflar

SmartDisplay med tyngpunktsavstånd indikerat

SmartDisplay med standardvägningsfunktion

SmartSupply med Boschbatteri

Tekniska data

SmartFork Scale innehållssförtecking

2 SmartFork® Scale våggafflar

  • Tillgängliga med ett brett urval av upphängningar (ISO, Bolt-on-gafflar, Pin-type-gafflar, etc.)
  • Kapaciteter upp till 5 000 kg/per par – ytterligare på förfrågan
  • Kalibrerade med mätta vikter

Den uppdaterade typlistan är tillgänglig i SmartFork®-broschyren.

SmartConnect-alternativ

Signalöverföring: Bluetooth, CAN bus

Kraftförsörjning: SmartSupply laddningsbara batterier eller kablar via truckens elsystem

  • Valfritt ytterligare 2 SmartSupply utbytbara och laddningsbara batterier inkl batteriladdare

Signalutgång: SmartDisplay med industriell skyddskåpa med RAM-hållare

SmartFork® Scale uppfyller kraven enl EUs riktlinjer 90/384/EWG.

SmartFork® Scale: Mätning eller kalibrering?

Intelligenta alternativ för SmartFork Scale

Haptisk Varning

SmartFork® Scale signalerar – sätet vibrerar! Truckföraren kan koncentrera sig fullständigt på lastningsprocessen utan att störas av ljud-eller visuella störningsmoment. Ett verkligt plus ur arbetsäkerhssynpunkt.

Haptic Warning

SmartFork FrontCam

Kameran inuti gaffelspetsen utökar siktfältet framför lasten och ökar arbetssäkerheten vid vägning och transport av gods.

SmartFork® FrontCam

SmartFork SideCam

Den laterala kameran erbjuder klar sikt av gaffelspetsarna vilket ger ett enkelt och säkert införande och utdragande i och ur pallar. 

SmartFork® SideCam

SmartFork Laser

SmartFork® Laser möjliggör en säker lasting genom att projicera en laserstråle på godset.

SmartFork® Laser

Skulle du vilja lära dig mer om SmartFork? Vänligen kontakta oss för vidare information!

Lars Klum

Lars Klum

Försäljningschef

+46 8 500 128 50
lars.klum@vetter.se