SmartFork® SideCam

Perfekt vy av lasten

Se längs gaffeln när du lastar gods? Lateral kameraposition längst bak på gaffelbladets insida av SmartFork® SideCam erbjuder bilder av båda gafflarna på monitorn. En semi-integrerad kamerainstallation och kabeldragning inuti gaffeln ger en mer robust lösning.

Funktioner / egenskaper

Enkelt och säkert att träffa rätt i pallfickan

Förbättrade lastlyft

Minskade hanteringsskador

Båda gafflarna i kamerans siktfält

Sikt längs gaffeln

Unik, del-integrerad kamerainstallation: Kamerans överhäng endast 12 mm (istället för ca ≥ 31 mm)

Kabeldragning inuti gaffeln

Signifikant starkare och mera hållbar lösning jämfört med tidigare system

SmartFork® SideCam: Bilder och detaljer

SmartFork® SideCam

Monitorvy innan lastning

SmartFork®SideCam – semi-integrerad kamerainstallation på bladets långsida

Unik, halv-integrerad kamerainstallation

  • CA 60% minskning av installationstjocklek då kameran är delvis inbyggd
  • Ingen risk att kameran skall flyttas tack vare solid installation
  • Robust kontaktskydd för att förhindra skada

Tillämpningar

  • Fri sikt framåt

  • Lagring av gods

Tekniska data

SmartFork® SideCam innehållssförtecking

1 SmartFork® inkl. Sidokamera

  • Överhäng av kamera endast 12 mm ( istället för ca 31 mm)

1 gaffel som motsvarighet

SmartConnect alternativ

Signalutgång: SmartFork® monitor

Signalöverföring: WiFi eller kabelstyrd

Strömförsörjning: Batteri- eller kabelstyrd med koppling på gaffeltoppen

SmartConnect

Skulle du vilja lära dig mer om SmartFork? Vänligen kontakta oss för vidare information!

Lars Klum

Lars Klum

Försäljningschef

+46 8 500 128 50
lars.klum@vetter.se

Victor Sjönander

Victor Sjönander

Försäljning / Kundansvarig

+46 8 128 750 58
victor.sjonander@vetter.se