SmartFork® SideCam

Se längs gaffeln när du lastar gods? Lateral kameraposition längst bak på gaffelbladets insida av SmartFork® SideCam erbjuder bilder av båda gafflarna på monitorn. En semi-integrerad kamerainstallation och kabeldragning inuti gaffeln ger en mer robust lösning.

 

Fördelarna – en överblick

Enkelt och säkert att träffa rätt i pallfickan

Förbättrade lastlyft

Minskade hanteringsskador

Båda gafflarna i kamerans siktfält

Sikt längs gaffeln

Unik, halv-integrerad kamerainstallation

Kabeldragning inuti gaffeln

Signifikant starkare och mera hållbar lösning jämfört med tidigare system

SmartFork SideCam: Bilder och detaljer

SmartFork® SideCam

SmartFork® SideCam monitor

SmartFork® SideCam: semi-integrerad kamera installation

Unik, halv-integrerad kamerainstallation

  • CA 60% minskning av installationstjocklek då kameran är delvis inbyggd
  • Ingen risk att kameran skall flyttas tack vare solid installation
  • Robust kontaktskydd för att förhindra skada

Tillämpningar

  • Fri sikt framåt

  • Lagring av gods

Tekniska data

SmartFork® SideCam innehållssförtecking

1 SmartFork® inkl. Sidokamera

  • Överhäng av kamera endast 12 mm ( istället för ca 31 mm)

1 gaffel som motsvarighet

SmartConnect alternativ

Signalöverföring: WiFi eller kabelstyrd

Strömförsörjning: Batteri- eller kabelstyrd med koppling på gaffeltoppen

Signalutgång: SmartFork® monitor

SmartConnect

Följande kan också vara av intresse för dig

SmartFork Laser

SmartFork® Laser förbättrar lastupptagning genom att projicera en laserlinje på lasten. Denna laserlinje visas även på monitorn av SmartFork® SideCam.

SmartFork® Laser

SmartFork Level

Den integrerade lutningssensorn visar gaffelns exakta lutning, även med lastad last. Tillsammans med kamerafönstret för SmartFork® SideCam garanteras en säker och effektiv godsupptagning.

SmartFork® Level

SmartFork FrontCam

Alternativ till SmartFork® SideCam: Kameran är integrerad i gaffelspetsen för en bättre sikt framför lasten.

SmartFork® FrontCam

SmartFork PremiumCam

Kombinationen av SmartFork® FrontCam och SideCam: den bästa kameravyn för varje uppgift.

SmartFork® PremiumCam

Skulle du vilja lära dig mer om SmartFork? Vänligen kontakta oss för vidare information!

Lars Klum

Lars Klum

Försäljningschef

+46 8 500 128 50
lars.klum@vetter.se