VETTER Industrie GmbH VETTER

VETTERs Solutions-avdelning

LOGISTIK ÄR FRAMTIDEN
...och VETTER tillhandahåller verktyget: GAFFELN*****!

Hur kommer kraven på logistik att förändras inom de kommande åren?
Hur intelligent kan en gaffel bli?
Hur kan säkerhet och effektivitet ökas signifikant vid transport av gods?

Och framför allt: Vilka applikationer tycker du är mest aktuella att bli hjälpta med intelligenta gafflar? 

Att besvara dessa frågor effektivt och att tillverka gafflar som passar för framtiden – det är VETTERs Solutions-avdelnings huvuduppgift. Utmaningar ni ställer på oss konverterat till innovativa produkter på ett flexibelt och målorienterat sätt genom ett disciplinerat team av mekaniska och elektriska ingenjörer, försäljnings- och servicepersonal. Oavsett om det gäller serieproduktion eller speciallösningar, egenutvecklade eller kundspecifika lösningar, så är vårt fokus alltid på din applikation, din säkerhet och dina kostnadsbesparingar.

Arbetet som utförs av VETTERs Solutions-avdelning är karaktäriserat av koncentrerad know-how, state-of-the-art mjuk- och hårdvara, många testningsalternativ liksom tät kontakt med kunderna, marknaden och experter från en mängd industrier

Och när får vi nöjet att hjälpa dig att lösa ditt problem?

VETTERs Solutions försäljningsteam vill gärna hjälpa, ge dig råd och förklara SmartFork® i detalj vid mässor, interna utställningar eller vid utbildningstillfällen.

 

Varje SmartFork®-lösning är specifikt designad, kalkylerad och anpassad för att möta dina krav.

 

Våra elektriska ingenjörer konfigurerar kontrollsystemet till SmartFork® för att passa dina behov.

 

Modern utrusning som vår egen 3D-skrivare säkerställer att innovationer kan testas snabbt under verkliga förhållanden.

 

Upplev SmartFork® live: våra servicetekniker installerar gärna en testversion direkt på din truck.

 

Skulle du vilja lära dig mer om SmartFork? Vänligen kontakta oss för vidare information!

Lars Klum

Lars Klum

Försäljningschef

+46 8 500 128 50
lars.klum@vetter.se

Victor Sjönander

Victor Sjönander

Försäljning / Kundansvarig

+46 8 128 750 58
victor.sjonander@vetter.se