SmartFork® PremiumCam

Fördelen av båda systemen: alltid rätt kameraperspektiv

Säker transport, även i skymda miljöer. SmartFork® PremiumCam är den intelligenta kombinationen av SmartFork® FrontCam och SmartFork® SideCam. Under lastningsprocessen växlar sidokameran automatiskt till den främre kameran och vice versa. Truckföraren använder rätt kameraperspektiv, och har därmed bästa sikten framåt. 

Funktioner / egenskaper

Kombinationen av FrontCam och SideCam för bästa sikt på och framför lasten

Automatisk växling från sidokamera till frontkamera vid lagring eller hämtning av gods

Säker transport, även i skymda miljöer

Kontroll av avstånd eller att sikta rätt på pallar på höga höjder

Precist och enkelt att komma in i pallfickor

Mindre skador på transporterat gods

SmartFork® PremiumCam: Bilder och detaljer

Inskjutning in i pallen: SmartFork® SideCam är aktiv.

Visningen på monitorn innan du går in i pallfickan (SideCam)

Lasten plockas upp och SmartFork® FrontCam är aktiv.

Visningen på monitorn när lasten plockas upp (FrontCam)

Fältvy från FrontCam och SideCam

Applikationer

  • Ostörd vy framåt

  • Förvaring av gods

  • Hämtning av gods

Tekniska data

SmartFork® PremiumCam innehållssförtecking

1 SmartFork® inkl. front- och sidokamera

1 gaffel som motsvarighet

SmartConnect alternativ

Signalutgång: SmartFork®-skärm

Signalöverföring: WiFi eller kabelstyrd

Strömförsörjning: Batteri- eller kabelstyrd med koppling på gaffelhuvudet

SmartConnect

För ännu högre säkerhet rekommenderar vi kombinationen med:

SmartFork® Laser

SmartFork® Laser underlättar lastupptagning genom att projicera en laserlinje på godset/ställaget. Denna laserlinje visas också på kameramonitorn.

SmartFork® Laser

SmartFork® Level

Den integrerade lutningssensorn visar gaffelns exakta lutning, även med lastad last. I kombination med kameraskärmen garanteras en säker och effektiv godsupptagning.

SmartFork® Level

Skulle du vilja lära dig mer om SmartFork? Vänligen kontakta oss för vidare information!

Lars Klum

Lars Klum

Försäljningschef

+46 8 500 128 50
lars.klumnoSpam@vetternoSpam.se

Victor Sjönander

Victor Sjönander

Försäljning / Kundansvarig

+46 8 128 750 58
victor.sjonandernoSpam@vetternoSpam.se