SmartFork® FrontCam

Lasten har plockats upp och den blockerar din sikt. Stapling behöver inte bli en chansning på att träffa rätt eller att missa. SmartFork® FrontCam möjliggör att se allt som annars förblir dolt.

 

Fördelarna – en överblick

Utökning av synfältet framför lasten

Fri sikt för lastning/lossning på lastbil

Säker lastning

Upptäcker personer / hinder när lasten plockas upp

SmartFork FrontCam: Bilder och detaljer

SmartFork® FrontCam

SmartFork® FrontCam monitor

SmartFork® FrontCam inbyggd i gaffelspetsen

SmartFork® FrontCam: integrerad i gaffelspetsen

Tillämpningar

  • Fri sikt framåt

  • Lagring av gods

Tekniska data

SmartFork FrontCam innehållsförteckning

1 SmartFork® inkl. kamera and LED

  • Spetstjocklek 25 mm
  • Kameralinsen har en lutningsvinkel på 0°
  • Alla konlängder kan tillhandahållas

1 gaffel som motsvarighet

SmartConnect alternativ

Signalöverföring: WiFi eller kabelstyrd

Strömförsörjning: Batteri- eller kabelstyrd med koppling på gaffeltoppen

Signalutgång: SmartFork® monitor

SmartConnect

Följande kan också vara av intresse för dig

SmartFork Laser

SmartFork® Laser förbättrar lasting genom projekterande linjelaser på lasten. Denna laser linje visas även på monitorn på SmartFork® FrontCam.

SmartFork® Laser

SmartFork Level

Den integrerade lutningssensorn visar gaffelns exakta lutning, även med lastad last. Tillsammans med kamerafönstret för SmartFork® FrontCam garanteras en säker och effektiv godsupptagning.

SmartFork® Level

SmartFork SideCam

Alternativ till SmartFork®FrontCam: Kameran är inbyggd i gaffelbladet för en sikt av gaffelspets och säker lastupptagning.

SmartFork® SideCam

SmartFork PremiumCam

Kombinationen av SmartFork® FrontCam och SideCam: den bästa kameravyn för varje uppgift.

SmartFork® PremiumCam

Skulle du vilja lära dig mer om SmartFork? Vänligen kontakta oss för vidare information!

Lars Klum

Lars Klum

Försäljningschef

+46 8 500 128 50
lars.klum@vetter.se